Bezwaren tegen bestemmingsplan Leek

LEEK - Er zijn maar liefst 9 zienswijzen met in totaal 75 bezwaren ingediend tegen het nieuwe bestemmingsplan Oostindië bij Leek. Het gaat om het bestemmingsplan dat ten zuiden van Leek vanaf 2005 aan 1207 woningen een plek zal moeten gaan bieden. De bezwaren zijn van een grote verscheidenheid, zoals de natuur, het verkeer en of de cultuurhistorische waarden van het landschap. Eerst zal de commissie Ruimte zich er op maandag 20 oktober moeten over uitspreken, waarna de gemeenteraad van Leek in november het bestemmingpslan wel of niet vaststelt.
null