Meer inspraak burgers Zuiderzeelijn

GRONINGEN - Op aandrang van gemeenten en Provinciale Staten krijgen burgers meer inspraak rond de aanleg van de Zuiderzeelijn. Er komen regionale voorlichtingsbijeenkomsten en er komt een enquête onder inwoners van de vier betrokken provincies. Burgers mogen, onder meer, hun mening geven over de eisen waaraan de trein moet voldoen. Ook wordt een zogeheten Groen Polder-overleg samengesteld uit maatschappelijke organisaties, zoals de Kamer van Koophandel, milieuorganisaties en werkgevers-organisatie VNO/NCW.Een echt referendum waarbij burgers zich mogen uitspreken over het wel of niet doorgaan van de Zuiderzeelijn, komt er zoals verwacht niet.
null