Boeren willen inspraak over trace

GRONINGEN - De boeren in Noordwest-Groningen willen inspraak in het tracé voor de nieuwe wegverbinding van Groningen naar Lauwersoog.De huidige weg, de N361, loopt dwars door Adorp, Sauwerd en Winsum. De nieuwe weg moet de dorpen ontlasten.Gedacht wordt aan een nieuwe weg langs de huidige spoorverbinding, maar daar zien de boeren in het gebied niks in. Ze komen binnenkort zelf met alternatieve voorstellen.
null