'Work First-project ook in Stadskanaal'

STADSKANAAL - Een project van de gemeente Den Bosch om langdurig werkzoekenden sneller aan een baan te helpen, moet ook in Stadskanaal worden uitgevoerd. Dat vindt de VVD-fractie van die gemeente, die daartoe volgende week een motie indient in de raad.In het project Work First is er een grote rol weggelegd voor het Centrum voor Werk en Inkomen. Het idee erachter is dat mensen zo lang ze werkloos zijn zo actief mogelijk moeten blijven. Zo moeten ze scholing krijgen en gebruik maken van werkervaringsplaatsen. Ook moeten de werklozen een aantal uren besteden aan gericht solliciteren. Omdat het project in Den Bosch erg succesvol is geweest, wil de VVD-fractie dat het ook in Stadskanaal wordt uitgevoerd.
null