Politiekorps moet banen schrappen

GRONINGEN - Het politiekorps in Groningen moet volgend jaar honderd arbeidsplaatsen inleveren. In het jaarplan 2004 van de regiopolitie wordt rekening gehouden met 1500 personeelsleden, tegen 1600 nu. De daling is met name te wijten aan het afstoten van een aantal taken. Zo wordt er werk overgenomen door de bovenregionale recherche en gaat een deel van de afdeling automatisering naar Zwolle. Ook is er minder personeel nodig voor asieltaken, omdat het aantal vluchtelingen is gedaald. Maandag praten de Groningse burgemeesters over het jaarplan van de regiopolitie.
null