Begroting voorziet in forse investeringen

GRONINGEN - Het college van B en W in Groningen wil volgend jaar 30 miljoen euro investeren in de stad. Dat blijkt uit de begroting voor 2004. In de begroting is een forse investering weggelegd voor cultuur. Zo krijgen zowel de schouwburg als de Oosterpoort een flink deel, evenals de Cultuurnota. Daarnaast wil het college investeren in wonen en ook ligt er een flinke investering in het verschiet voor Kolibri, het vervoersproject waar het Rijk geen geld voor overhad.Maar naast investeringen voorziet de begroting ook in bezuinigingen. Zo gaan onder meer de rioolrechten en de hondenbelasting omhoog. Bovendien moet de gemeentelijke organisatie in de eigen beurs tasten. Dat houdt in dat er nog eens 7 banen moeten verdwijnen, bovenop de 120 die al gepland stonden. De begroting wordt 12 november besproken in de Groninger gemeenteraad.
null