Provincie geeft geld voor onderzoek

GRONINGEN - Het nieuw op te zetten centrum voor eiwittenonderzoek krijgt bijna anderhalf miljoen euro van de provincie Groningen.In het centrum van de Groningse universiteit wordt onderzocht welke nieuwe mogelijkheden er zijn met eiwitten als aardappelen, gras en melk.De Medische Databank Noord Nederland krijgt ruim 120.000 euro van de provincie Groningen. Het geld is bestemd voor het in kaart brengen van gegevens van gezonde Groningers, die vervolgens worden gebruikt als basis voor de databank. Het nieuwe kenniscentrum Hydrauliek krijgt 1,3 miljoen van de provincie. Aan dit kenniscentrum van de Hanzehogeschool wordt meegewerkt door het Amerikaanse Boeing.
null