Laatste eindejaarsuitkering voor minima

REIDERLAND - Minima in Reiderland, Scheemda en Winschoten, maken kans op een eenmalige uitkering.Het gaat om mensen die 5 jaar lang op bijstandsniveau hebben geleefd. Naast de uitkering krijgt deze groep bovendien een langdurigheidtoeslag. In totaal stellen de gemeenten hiervoor 120.000 euro beschikbaar. Alleenstaanden krijgen 94 euro, gezinnen 140 euro. De langdurige minima krijgen een extra gift van rond de 200 euro. Het is de laatste keer dat minima een eindejaarsuitkering krijgen.
null