Sterfdag Heilige Bonifatius herdacht

GRONINGEN - Met een Bonifatiusdag en een bedevaart wordt volgend jaar de sterfdag van Bonifatius herdacht.Op 5 juni 2004 is het precies 1250 jaar geleden dat de zendeling bij Dokkum werd vermoord. Het bisdom Groningen gaat hier uitgebreid aandacht aan besteden, vanwege de grote betekenis van Bonifatius voor Noord-Nederland. Zo zijn alle Nederlandse en veel buitenlandse bisschoppen uitgenodigd voor de Bonifatiusdag. Als relikwie is een stukje schedel van Bonifatius te bezichtigen.
null