Samenwerking sociale recherche

GRONINGEN - De sociale recherche van twaalf Groninger gemeenten is een samenwerkingsverband aangegaan.De gemeenten, waaronder de stad Groningen, denken efficiënter en goedkoper te kunnen werken. De elf rechercheurs behouden hun baan. Het is de bedoeling dat de samenwerking op termijn gaat leiden tot één grote provinciale recherche. Eerder gingen Oost-Groninger gemeenten ook al een samenwerkingsverband aan.
null