Sinterklaas arriveert in Stad

GRONINGEN (STAD) - Zie ginds komt de stoomboot, Sinterklaasje bonne, bonne, bonne....Eindelijk is hij er weer, Sint Nicolaas. Ondanks een tamelijk grijs wolkendek en een enkel buitje, wist de Sint de weg naar Groningen heel goed te vinden. Getooid in zijn mooiste tabberd en zijn chicste mijter reed Sint Nicolaas op zijn schimmel door de stad.Ondertussen hadden de Pieten hun handen vol aan het uitdelen van de heerlijkste pepernoten, schuimpies en ander snoepgoed. Duizenden kinderen waren naar de stad gekomen om een glimp van Sinterklaas op te vangen.
null