Kritiek op Natuurmonumenten Schier

SCHIERMONNIKOOG - De bevolking van Schiermonnikoog is boos op de Stichting Natuurmonumenten.De Stichting heeft een nieuwe terreinwagen aangeschaft, die al een paar weken door de kwelders en over de stranden toert. Aan de auto kun je niet zien dat deze van Natuurmonumenten is en daar ergert de bevolking zich aan.In het Overlegorgaan Nationaal Park hebben zij hun beklag hierover gedaan. Ze hebben er bij de Stichting Natuurmonumenten op aangedrongen de auto te voorzien van duidelijke herkenningstekens.
null