'Ritsangst' mede debet aan lange files

GRONINGEN - Het aantal files rond de stad is, sinds de reconstructie van de zuidelijke ringweg, verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Toch wijt Rijkswaterstaat de lange files niet aan de reconstructie. Een toename van het aantal automobilisten en 'ritsangst' zouden ten grondslag liggen aan de problematiek.
Dagelijks staat er tien kilometer file en dat is een verdubbeling. Maar de aanpak van de ringweg is niet debet aan die files, zo stelt Rijkswaterstaat. Het aantal automobilisten is explosief gestegen. In twee jaar tijd rijden er dagelijks 15.000 bestuurders meer over de ring. Zou de ringweg niet zijn aangepakt, dan waren de files zelfs nog veel langer, zegt Rijkswaterstaat.
Ook is de zogenaamde 'ritsangst' van de Groningers een heikel punt. Automobilisten durven niet in te voegen, waardoor er onnodig veel problemen ontstaan, aldus Rijkswaterstaat.
Maar er gloort hoop aan de door files vervuilde horizon. Rijkswaterstaat, de provincie en gemeente Groningen leggen toch het zogenoemde Euvelgunnetracé aan. Die weg loopt van industrieterrein Driebond naar het zuiden van de stad en maakt de nieuwe wijk Meerstad en het Europapark beter bereikbaar voor automobilisten.
Donderdagochtend ondertekenen de partijen een overeenkomst. Door bezuinigingen vanuit Den Haag is het lange tijd onzeker geweest of het tracé er wel zou komen.