NAM tekent protest aan tegen kabinetsbesluit

ASSEN - De directie van de NAM gaat bezwaar aantekenen tegen het kabinetsbesluit om voorlopig geen proefboringen van Waddengas toe te staan.Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.De NAM blijft van mening dat de winning van gas geen nadelige gevolgen heeft voor het kwetsbare Waddenmilieu. Daarnaast kunnen er in de vergunningen extra voorwaarden worden opgenomen, zodat de NAM direct in kan grijpen als er toch schade aan het milieu dreigt te ontstaan.Mocht het kabinet bij zijn standpunt blijven dan stapt de NAM mogelijk naar de Raad van State en dient eventueel een schadeclaim in bij de staat. Het bedrijf heeft al enkele honderden miljoenen geïnvesteerd om het Waddengas te kunnen winnen.
null