Meer boeren doen aan weidevogelbeheer

GRONINGEN - Het aantal boeren in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland dat meedoet aan weidevogelbeheer, is explosief gestegen. Voor volgend jaar hebben boeren bij het ministerie van LNV 20.000 hectare landbouwgrond aangemeld, terwijl dat dit jaar nog 3.000 hectare was. Boeren die weidevogelbeheer toepassen, brengen variatie aan in bemesting en zaaidata en laten hier en daar stroken gras staan. Uit eerste onderzoeken blijkt dat de grutto, maar ook de kievit, tureluur en scholekster goed gebruik maken van dit zogeheten mozaïekbeheer. De vier vogelsoorten zijn in de gebieden met mozaïekbeheer in aantal gestegen, terwijl ze landelijk achteruit zijn gegaan.
null