Bestuurders lieten NNBT té lang bestaan

ASSEN/GRONINGEN - Noordelijke bestuurders hebben collectief zitten slapen toen het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) in problemen raakte. Dat blijkt uit de eindrapportage over het faillissement van de NNBT.
Statenleden stelden wel kritische vragen maar lieten zich stelselmatig met een kluitje het riet insturen. Daarnaast bleven Gedeputeerde Staten van Groningen, Friesland en Drenthe geld in het bureau pompen en nieuwe onderzoeken gelastten, terwijl het NNBT al niet meer levensvatbaar was.
De onderzoekscommissie wijst geen hoofdschuldige aan, maar onderzoeker Beerda vindt wel dat de provincies het NNBT te lang hebben laten bestaan. De bestuurders zouden teveel de blik op de toekomst hebben gericht zonder de misère die er al langer was, serieus te nemen.