'Wilde ganzen vogelvrij verklaard'

GRONINGEN/RENKUM - De Stichting Faunabescherming vreest dat komende winter jagers weer massaal ganzen zullen afschieten.De afgelopen vier jaar gold een verbod om op overwinterende ganzen te jagen. Vorige week echter besloot minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat verbod op te heffen. Volgens de stichting betekent dit dat vanaf 1 december kolganzen, grauwe ganzen en smienten weer vogelvrij zijn verklaard. Faunabescherming heeft nu een brief gestuurd naar de provincie Groningen waarin aangedrongen wordt op maatregelen.Maar de Groningse gedeputeerde Henk Bleker vindt de vrees van Faunabescherming ongegrond. Hij vindt wel dat de grote aantallen overwinterende vogels zo langzamerhand de spuigaten uitloopt.
null