Waterschap test nieuwe baggermethode

PIETERBUREN - Het Waterschap Noorderzijlvest gaat een nieuwe methode van baggeren testen. Het waterschap doet dit bij de grootschalige baggercampagne die maandag begonnnen is. Het gaat om een campagne van tien jaar die nodig is om een goede afvoer van water mogelijk te maken. Bij de werkzaamheden komen grote hoeveelheden slib naar boven. Met de nieuwe methode kan het bagger ter plekke worden ingedikt, waardoor er relatief weinig droog slib overblijft. Dat slib kan vervolgens worden afgevoerd. De nieuwe methode kan worden ingezet in het geval van vervuiling, of als er geen plaats is om bagger op de gebruikelijke manier op de oevers te laten indrogen.
null