Geld voor multifunctionele centra in dorpen

GRONINGEN - Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen wil de komende vier jaar twee miljoen euro beschikbaar stellen voor multifunctionele centra in dorpen.Volgens GS is dit nodig om de leefbaarheid van de kleine kernen te verbeteren. Met het geld kan onderdak worden verleend aan instellingen die zich bezighouden met onderwijs, welzijn en recreatie. Per dorp is maximaal honderdduizend euro beschikbaar. Voorwaarde is wel dat de betreffende gemeente hetzelfde bedrag beschikbaar stelt.
null