Gezamenlijke brief Statenleden mislukt

GRONINGEN - Het is Groningse Statenleden niet gelukt om gezamenlijk een boze brief naar het ministerie van Landbouw te sturen.De politici wonden zich enkele weken geleden enorm op over het feit dat een symposium in de stad over schelpdiervisserij niet doorging, omdat het ministerie daar een stokje voor stak. Alle fracties in de Provinciale Staten besloten een gepeperde brief naar het ministerie te sturen, maar door interne verdeeldheid is dit epistel er nooit gekomen.Vooral GroenLinks is teleurgesteld over het gebrek aan daadkracht. 'Groningse Statenleden kunnen nog niet eens een brief versturen. Hier is ook nooit wat mogelijk', aldus fractievoorzitter Bos.
null