'Gemeenten moeten archieven ontsluiten'

GRONINGEN - In Groningse gemeentehuizen ligt een schat aan historisch materiaal, waar niets mee wordt gedaan.De stukken liggen veelal in stoffige kelders of in gesloten kasten en zijn dus ontoegankelijk voor het publiek. En dat terwijl steeds meer burgers interesse tonen in het verleden van hun woonomgeving of familie.Provinciaal archief-inspecteur Dijkstra vindt dat de gemeenten moeten samenwerken om de archieven te ontsluiten. Buurgemeenten zouden bijvoorbeeld gezamenlijk een archivaris in dienst kunnen nemen.
null