‘Nieuwe baggernormen desastreus’

DELFZIJL - Groningen Seaports zal zich met hand en tand verzetten tegen de nieuwe baggernormen van Rijkswaterstaat.Dit omdat de nieuwe normen desastreus zijn voor de concurrentiepositie van de Groninger zeehavens, aldus de directie van Seaports.
Door de aangescherpte normen moet straks 10 procent van de jaarlijkse 3 miljoen kubieke meter slib uit de haven van Delfzijl, het Zeehavenkanaal en de Eemshaven in speciale depots worden opgeslagen.
Nu mag men het slib nog in zee terugstorten. Maar de nieuwe normen zijn veel kostbaarder en daarom moet door verhoging van de havengelden en de grondprijzen geld worden terugverdiend. En dat is fnuikend voor de positie van de havens, aldus Groningen Seaports.