Afspraken versterking platteland

DEN HAAG - Het Kabinet en het Noorden hebben afspraken gemaakt over de versterking van het platteland.Er komt een werkgroep, die een plan maakt voor de ontwikkeling van de veenkolonien. Ook is gepraat over de toekomst van de glastuinbouw. Met behulp van fiscale regelingen en een investeringspremieregeling zullen tuinders uit het overvolle Westland naar het Noorden worden gelokt.
null