'Verkeerd beeld bijstandsgerechtigden'

GRONINGEN - De cliëntenraad in Groningen is boos en verontwaardigd over de manier waarop bijstandsgerechtigden in het nieuws komen. De raad doelt daarmee op het onderzoek van de gemeente Groningen naar autobezit onder bijstandsgerechtigden. Daaruit bleek dat 10 procent een te dure auto heeft. Sommige hebben zelfs twee of meer kentekens op hun naam staan.De cliëntenraad vindt dat hierdoor een verkeerd beeld is geschetst van bijstandsgerechtigden. Ze dringt er bij de gemeente Groningen op aan om in de toekomst zorgvuldiger informatie naar buiten te brengen.
null