Proef met genpieper onterecht getorpedeerd

GRONINGEN - De proef van Avebe met genetisch gemodificeerde zetmeelaardappelen is ten onrechte getorpedeerd. Dat meent de Raad van State.Het ministerie van VROM weigerde in 1999 Avebe een vergunning te verlenen voor teeltproeven met de 'genpieper'. De toenmalige minister Pronk vreesde dat het genetisch veranderde materiaal in het milieu terecht zou komen. Door de weigering van VROM gingen twee nieuwe aardappelrassen verloren en dat kostte Avebe minimaal 7,7 miljoen euro, zo zegt het bedrijf. De Raad van State heeft bepaald dat de rechtszaak heropend wordt om de hoogte van het schadebedrag vast te stellen.
null