PvdA wil verplaatsing gasoverlaadstation

ROODESCHOOL - De Statenfractie van de PvdA wil een onderzoek naar een mogelijke verplaatsing van het gasoverlaadstation in Roodeschool.In Roodeschool wordt een restproduct van gas overgeladen in treinwagons. Omwonenden maken zich al langere tijd zorgen over de mogelijke gevolgen als er een ongeval plaatsvindt.De vergunning voor het overlaadstation moet opnieuw worden bekeken. De Partij van de Arbeid vindt het nu het juiste ogenblik om te kijken of het overlaadstation verplaatst kan worden en heeft Gedeputeerde Staten gevraagd onderzoek te doen.
null