D66: Betere bereikbaarheid filmtheater

GRONINGEN - De D66-fractie in de gemeenteraad van Groningen wil dat filmtheater Images beter bereikbaar wordt.De partij stoort zich aan de grote hoeveelheid fietsen die vaak voor de ingang gestald staan. De fractie wil van Burgemeester en Wethouders weten hoe ze denken over een terras voor de ingang van Images. Daarmee zou het probleem van het grote aantal fietsen voor de deur worden opgelost.De partij vraagt verder om extra fietsenstallingen voor bezoekers.
null