Provincie: Aandelenoverdracht Eelde oke

GRONINGEN - De provincie Groningen gaat woensdag akkoord met de aandelenoverdracht van Groningen Airport Eelde.Het Rijk doet alle aandelen over aan lokale en regionale overheden, omdat de overheid geen bemoeienis meer wil hebben met regionale vliegvelden.De overdracht houdt wel in dat de financiële risico´s voor de betrokken provincies en gemeenten enigszins toenemen, vooral nu de baanverlenging opnieuw met twee jaar is vertraagd. In Drenthe zijn er meer twijfels, net als in Groningen hakken provinciale staten hakken daar woensdag definitief een knoop door.
null