Scheemder Esborg geprivatiseerd

SCHEEMDA - Jeugdherberg de Esbörg in Scheemda wordt geprivatiseerd.Dat heeft de gemeente in overleg met het stichtingsbestuur besloten.Een particuliere ondernemer moet de Esborg gaan exploiteren. De dorpshuis- en jeugdherberg-functie moet behouden blijven en zo mogelijk uitgebreid. Het personeel dat nu werkzaam is bij de Esbörg is ingelicht over de plannen. Of de overname gevolgen heeft voor hen is nog onduidelijk. Wel is de gemeente Scheemda in gesprek met het huidige beheerdersechtpaar om de expoitatie op zich te nemen.
null