Vrouwen ook lid van De Harmonie

GRONINGEN - Revolutie in de stad-Groninger herensocieteit De Harmonie!Na 160 jaar mogen nu ook vrouwen lid worden. Donderdag ging de kogel door de kerk. De zinsnede in de statuten dat de leden van het mannelijk geslacht en van onbesproken gedrag dienen te zijn, ging de prullenbak in. Vrouwen mochten al mee biljarten en bridgen, maar lid worden was taboe. De Harmonie vindt het niet meer van deze tijd om vrouwen uit te sluiten. En bovendien gaat het ledental op deze manier omhoog.
null