Stuw verlaagt waterpeil in Stad

GRONINGEN - Het waterpeil in de stad Groningen wordt de komende jaren verlaagd met 17 centimeter.Dit is mogelijk door een nieuwe stuw in de Drentsche Aa bij Witte Molen. Door bodemdaling als gevolg van gaswinning stijgt het waterpeil  in Groningen. Dit veroorzaakt problemen voor bijvoorbeeld rondvaartboten.
null