Geld voor bevorderen Gronings

BRUSSEL - Europarlementarier Albert Jan Maat wil dat het Nederlandse Kabinet snel geld vrijmaakt voor de bevordering van het Gronings.Hij schrijft dat in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken.Het Europarlementslid voor de EVP/CDA wil dat geld loskrijgen door het Nedersaksisch onder deel 3 van het Europees Handvest voor regionale talen of minderhedentalen te brengen.
null