'Buitenlandse artsen inzetten'

GRONINGEN - Buitenlandse artsen mogen hulp gaan bieden aan de 6000 asielzoekers in de provincie.Minister Borst heeft hiervoor toestemming gegeven.Daarbij wordt onder meer gedacht aan artsen uit Zuid-Afrika. De bestaande husiartsenpraktijken in de provincie zijn overvol en de huisartsen hebben geen tijd om de zorg voor de asielzoekers op zich te nemen. Het provinciaal bestuur van Groningen is blij met de oplossing, maar ziet deze oplossing als een tijdelijke maatregel.Op wat langere termijn moeten er meer huisartsen worden opgeleid. De eerste buitenlandse huisartsen zouden rond de zomer in de asielzoekerscentra in Groningen aan de slag kunnen
null