Zorgen over inzet van Groningse agenten bij EK

GRONINGEN - De Nederlandse Politie Bond is bezorgd over het aantal Groningse agenten dat wordt ingezet tijdens het Europees Kampioenschap voetbal. Voor het toernooi moet het korps anderhalf peleton van de Mobiele Eenheid afstaan en dat zijn minimaal 120 mensen. Volgens de Nederlandse Politie Bond blijven daardoor onvoldoende agenten achter waardoor de noodhulp niet gegarandeerd kan worden. De bond heeft inmiddels een brandbrief gestuurd naar korpsbeheerde Wallage, de korpsleiding en de ondernemingsraad om aandacht te vragen voor de situatie.
null