Meer kwaliteitswoningen in Stad

GRONINGEN - Groningen moet plannen ontwikkelen voor de bouw van dure koopwoningen op grote kavels.Dit zei staatssecretaris Remkes woensdag tijdens een werkbezoek aan de stad.Volgens Remkes is er landelijk een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit. Groningen behoort in te spelen op deze behoefte. Ook voor mensen met lagere inkomens moeten betere woningen worden gebouwd. Onaantrekkelijke huizen horen onder de slopershamer, aldus Remkes.
null