Ganzen-jacht gestaakt op Schier

SCHIERMONNIKOOG - De boeren op het eiland Schiermonnikoog staken hun jacht op overwinterende ganzen.Landbouworganisatie NLTO heeft daarover een akkoord bereikt met de eilandboeren.Basis voor het akkoord is de gedoogregeling voor ganzen. Boeren krijgen onder meer hun schade aan de landerijen die door ganzen wordt veroorzaakt vergoed. Op Schier overwinteren grote aantallen ganzen hetgeen zeer aantrekkelijk is voor toeristen en vogelliefhebbers.
null