VVD: 'Internet beter benutten'

GRONINGEN - De VVD-fractie in de Staten van Groningen vindt dat provincie en gemeenten meer moeten doen met internet.Digitalisering van bestemmingsplannen, maar ook het toekomstige provinciale omgevingsplan en de plannen voor de Blauwe Stad, levert ambtenaren tijdwinst op en bespaart papier.Internet is verder een prima medium om burgers beter te informeren, aldus de VVD.
null