'Meer geld voor agrarisch natuurbeheer'

GRONINGEN - De NLTO vindt dat het ministerie van Landbouw meer geld moet uittrekken voor agrarisch natuurbeheer.De door minister Brinkhorst beschikbaar gestelde miljoenen guldens waren binnen een paar dagen op.Tientallen noordelijke boeren hebben inmiddels te horen gekregen dat ze buiten de regeling vallen, terwijl sommige van deze boeren al jarenlang deelnamen aan de regeling voor agrarisch natuurbeheer.
null