Delfzijl heeft miljoenen nodig

DELFZIJL - Delfzijl heeft zo'n 200 miljoen gulden nodig om de leegloop van de havenstad tot stilstand te brengen. Een projectbureau moet de rigoreuze aanpak van de problemen gaan begeleiden. Die aanbeveling doet de commissie Tielrooy, die de problemen in de leeglopende havenstad heeft onderzocht.Eerder werd al bekend dat wat Tielrooy betreft de komende tien jaren zo'n 2000 woningen gesloopt moeten worden. De gesloopte huizen moeten worden vervangen door 900 duurdere huizen. Ook het onaantrekkelijke centrum moet op de schop.De meerderheid van de Delfzijlster gemeenteraad stemt in met de aanbevelingen van de commissie Tielrooy. De provincie Groningen heeft al ruim twintig miljoen gulden toegezegd.
null