Geen scha na productie magnesium-chloride

DEN HAAG - De productie van magnesium-chloride bij Veendam leidt niet tot directe schade aan gebouwen.Minister Jorritsma van Economische Zaken schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.De winning van magnesium veroorzaakt een lichte daling van de bodem. Als de productie bij Veendam wordt opgevoerd van 200.000 ton per jaar naar maximaal 520.000 ton, is de bodem in de directe omgeving na twintig jaar een meter gedaald.Op een afstand van drie kilometer is de bodemdaling in dat geval ongeveer 10 centimeter. Dergelijke dalingen komen ook bij de aaanleg van wegen voor. Door spreiding van de winning kan de bodemdaling worden verminderd. De minister baseert zich op een gezamenlijk onderzoek van de overheid en Nedmag, een bedrijf dat de magnesium-chloride wint.
null