Aantal consultatiebureaus moet dicht

GRONINGEN - Een aantal consultatiebureaus in de provincie Groningen zal in de komende jaren de deuren moeten sluiten.Uit een accountantsonderzoek blijkt dat de huisvestingskosten veel te hoog zijn, zo bleek vrijdagmorgen tijdens een vergadering van de bestuurscommissie GGD. Ook alle gemeenten zijn bij deze vergadering vertegenwoordigd. Afspraak was dat elke gemeente 17 procent van de budgetten zou gebruiken voor huisvesting. Dat is echter niet alle gemeenten gelukt. Die gemeenten die te hoge huisvestingskosten hebben, zullen mogelijk een aantal bureaus noodgedwongen moeten sluiten.
null