Record aantal ratten gevangen

GRONINGEN - In de provincie Groningen is vorig jaar een record aantal muskusratten gevangen.Maar liefst 47.000 dieren tegen bijna 34.000 in 1998.Om het probleem van de alsmaar groeiende rattenpopulatie het hoofd te kunnen bieden besloten provincie en waterschappen in 1998 acht extra vangers in de dienst te nemen. Het totaal aantal rattenvangers kwam daarmee op 35.
null