Groninger gemeenten niet klaar voor euro

GRONINGEN- Veel Groninger gemeenten moeten alle zeilen bijzetten om op tijd klaar te zijn voor de invoering van de Euro.Dat bleek woensdag tijdens een informatie-bijeenkomst over de invoering van de Euro, in de Martinihal in Groningen.Gemeenten moeten nu concrete maatregelen nemen om zich op de komst van de Euro voor te bereiden. Maar diverse gemeenten gaven tijdens de bijeenkomst aan dat ze nog slechts in de inventarisatie-fase zitten.De gemeente Groningen ligt redelijk op schema, maar is wel veel meer geld kwijt aan de invoering van het Europese muntstuk dan was begroot. De gemeente had 2,5 miljoen gulden beschikbaar gesteld om het gemeentelijk apparaat ´Europroof´ te maken. Dat bedrag valt waarschijnlijk twee keer zo hoog uit.
null