Provincie: groter belang in Essent

GRONINGEN - De provincie Groningen overweegt een groter belang in energiebedrijf Essent te nemen.Als blijkt dat de verkoop van Edondochter Epon veel extra geld oplevert, gaat de provincie een groter belang in Essent nemenVolgens het provinciaal bestuur van Groningen zijn daarover met de directie van Essent afspraken gemaakt vlak voor de fusie van de Edon met het Zuidelijke energiebedrijf Pnem-Mega in december vorig jaar.  Ook de provincie Overijssel wil een groter financieel belang. De andere aandeelhouders, Brabant en Limburg, hebben met verbazing gereageerd. Ze wisten niet van de gemaakte afspraken.
null