Toch onderwijs voor jonge asielzoekers

VEENDAM - De gemeente Veendam heeft een oplossing gevonden voor 100 jonge asielzoekers die onder de Leerplichtwet vallen.De tieners dreigden niet naar school te kunnen, omdat in de gemeente onvoldoende lesruimte is.In bestuurlijk Veendam ontstond vorig jaat grote ophef over de jonge vluchtelingen. Het COA maakte bekend de jongeren te willen opvangen, maar gad de gevolgen van dit besluit voor het onderwijs vergeten. Na maandenlange onderhandelingen is bereikt dat het Ubbo Emmius Lyceum, het Winkler Prins College en het Noorderpoort College de kinderen gezamenlijk gaan opvangen.
null