Nieuwe variant op Blauwe Stad

WINSCHOTEN - Tijdens een besloten vergadering is een nieuwe variant gepresenteerd voor de aanleg van de Blauwe Stad.De belangrijkste wijziging ten opzichte van eerder gepresenteerde plannen, is dat de geplande woningbouwlocatie in de zuidwesthoek van de Blauwe Stad verschoven wordt richting oostkant, verder verwijderd van de bestaande bebouwing van Winschoten.Op de eerste plannen was veel kritiek. Het lijkt er nu op dat de plannenmakers zich deze kritiek hebben aangetrokken. De bewoners van het gebied, waarin de Blauwe Stad moet worden aangelegd, zullen woensdag van de nieuwe plannen op de hoogte worden gesteld. Eind volgende maand worden er drie inspraakavonden georganiseerd.
null