Meer allochtonen in Groningen

GRONINGEN - Het aantal allochtonen in de stad Groningen is tussen 1996 en dit jaar gegroeid met 16 procent, tot 30.000 personen.Snel groeiende groepen zijn de allochtonen uit Iran en Irak. Ook het aantal Arubanen en Antillianen groeit sneller dan gemiddeld.In de stad neemt verder het aantal personen onder 24 jaar toe. Dat komt met name door een grotere instroom van studenten. In de stad woonden op 1 januari van dit jaar ruim 173.000 mensen.
null