Wachtlijsten Jeugdzorg aanpakken

GRONINGEN - Gedeputeerde Staten van Groningen willen de wachtlijsten in de jeugdzorg aanpakken.Door het aanstellen van aparte begeleiders voor de aanmelding en het stellen van een diagnose, moeten de hulpverleners meer tijd krijgen voor het eigenlijke werk.Ook moet de kwaliteit van de begeleiding door de maatregelen verbeteren. Voor de reorganisatie stelt het provinciebestuur 1,7 miljoen gulden beschikbaar.
null