'Vestiging azc's coordineren'

GRONINGEN - Er moet een speciale dienst komen, die de vestiging van asielzoekerscentra coördineert.Dat vindt Commissaris der Koningin Alders. Op die manier moet worden voorkomen dat er problemen ontstaan, doordat er in de buurt van zo'n centrum te weinig huisartsen en tandartsen zijn. Ook het onderwijs aan asielzoekers levert vaak problemen op. Alders vindt dat er een zogeheten taskforce moet komen die bestaat uit deskundigen van alle ministeries. De taskforce moet ervoor zorgen dat de voorbereidingen rond de komst van en nieuwe asielzoekerscentra voortaan gladder verlopen. De opening van een nieuw centrum in Marum dreigde zaterdag niet door te gaan, doordat de medische zorg voor overvolle huisartsenpraktijken niet kon worden gewaarborgd.
null