Gesteggel over het Stadskanaal

STADSKANAAL - Een arbitragecommissie moet een oordelen over de overdracht van het Stadskanaal.Het kanaal is in eigendom van de stad Groningen, die de waterweg in de loop van dit jaar wil overdoen aan de gemeente Stadskanaal.Groningen moet miljoenen toeleggen op de overdracht, omdat de gemeente Stadskanaal nu het beheer van het kanaal moet gaan bekostigen. Stadskanaal vindt de afkoopsom van bijna 17 miljoen gulden die de gemeente Groningen wil betalen, te laag. Nu de gemeenten er onderling niet uit kunnen komen, moet een onafhankelijke arbitrage commissie de hoogte van de afkoopsom bepalen.De overdracht van het Stadskanaal past in het beleid van de gemeente Groningen om alle bezittingen die de stad nog heeft buiten de eigen gemeentegrenzen binnen een paar jaar over te dragen.
null